1969 yılında doğan Dündar, ilk-orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamlamış, daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında uzmanlık eğitimine başlamış, Çocuk Endokrinolojisi alanında yan dal eğitimini de aynı üniversitede tamamladıktan sonra 2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Yardımcı Doçent Doktor olarak göreve başlamış ve aynı yıl Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı’nı kurmuş ve başkanlığını yapmıştır.

2006 yılında Doçentlik unvanını alan Dündar, 2011 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nın kurucu öğretim üyesi olarak Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen aynı Fakültenin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir. 2013-2018 yılları arasında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Eğitim Sorumluluğu görevini yürütmüştür.

2006-2014 yılları arasında “Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği” Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen ve Genel Sekreterlik görevini yürüten Dündar, Türk Pediatri Kurumu Isparta Şubesini kurmuş ve uzun süre yönetim kurulu başkanlığını yapmıştır. Ege Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Derneği Başkan yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2013 yılında kurulan ve kuruculuğunu yaptığı Büyüyen Çocuk Derneği yönetim kurulu başkanlığı görevini halen sürdürmektedir. Bir dönem için “Kabi International Growth Study” Ulusal Board üyeliğine seçilmiştir. European Society for Pediatric Endocrinology ve The Endocrine Society üyeliği bulunan Dündar, 2008 yılında İstanbul’da yapılan Avrupa Çocuk Endokrin Kongresi başta olmak üzere, birçok uluslararası ve ulusal kongre ve sempozyumların lokal ve bilimsel organizasyon komitelerinde yer almıştır. 2011 yılında Kıbrıs’ta Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen “47. Türk Pediatri Kongresi”nde eş başkanlık yapmış, 2014 yılından beri İzmir’de yapılan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Sempozyum ve Kongrelerini organize etmiş, sempozyum ve kongre başkanlıklarını yapmıştır.

2012-2015 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik Kurul Başkanlığı görevini yürütmüştür ve 2015-2019 yılları arasında Etik Kurul koordinatörü görevinde bulunmuştur. 2015-2017 yılları arasında İzmir’de İl Sağlık müdürlüğü Diyabet ve Obezite Koordinatörü olarak görev yapan Dündar, 2015 yılında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kuruluna seçilmiştir. Dündar 2015 yılından itibaren 4,5 yıl İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanlık görevini yürütmüştür. Çok sayıda bilimsel derginin danışma kurulu üyeliğini yapan Dündar, İKÇÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi dergisini kurmuş, editörlüğünü yapmıştır ve şu an derginin onursal editörüdür. Çocuk ve Medeniyet dergisinin de editörleri arasında yer almaktadır. Genç Yürekler Dergisi danışma kurulu üyesidir ve aynı dergide pek çok şiiri yayınlanmıştır.

Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet alanında ülkemizin ilk internet siteleri olan “cocukendokrindiyabet.org” ve “cocukendokrin.net” internet sitelerini kurmuş ve uzun dönem editörlüğünü yapmıştır. izmirpediatri.org internet sitesinin de kurucusudur. “Çocuk Endokrin Diyabet Magazin Dergisi”ni yayın hayatına sokan ve genel yayın yönetmenliğini yapan Dündar ayrıca Çocuk Sağlığı TV’yi kurmuş ve halen genel yayın yönetmenliğini yapmaktadır. 2021 yılında Pediatri Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Turner Sendromu çalışma grubu başkanlığını yapmaktadır. Çok sayıda bilimsel toplantıda konuşmacı ve oturum başkanı olarak yer alan Dündar’ın, 100′den fazla uluslararası yayını bulunmaktadır. 1 adet kitap editörlüğü ve 19 adet kitap bölüm yazarlığı ve editörlüğü, uluslararası dergilerde 2000′den fazla atıfı bulunmaktadır. Çok sayıda bilimsel ödülü bulunan Dündar 160 akademisyenin çalıştığı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde en yüksek atıf sayısı ve h indeksine sahip akademisyen olarak 2019 yılında birincilik ödülü almıştır. Evli ve iki çocuk sahibidir.

Akademik Özgeçmişi

Lisans

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

1994

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

1999

Doktora

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

2002

Yard. Doç.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

2003

Doçent

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006

Profesör

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi

2011

Görevler

Süleyman Demirel Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı Bşk (Kurucu)

2003-2011

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Çocuk Sağ. ve Hast. AD Başkanlığı (Kurucu)

2011-halen

Tepecik EAH Çocuk Kliniği Eğitim Sorumluluğu

2013-2018

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı

2015-2019

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

2015-2019

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Etik Kurul Başkanlığı

2012-2015

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  Etik Kurul Koordinatörlüğü

2016-2019

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Genel Sekreterliği

2007-2014

Türk Pediatri Kurumu Isparta Şube Başkanlığı

2006-2011

Büyüyen Çocuk Derneği Başkanlığı

2012-halen

Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği Başkan Yrd

2018-halen

İzmir Kuzey Bölgesi Genel Sekreterliği Diyabet Koordinatörü

2013-2017

Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği Başkanlığı

2021-halen

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği Turner Sendromu Çalışma Grubu Başkanlığı

2021-halen

Ödüller

 1. En iyi poster 2.’lik ödülü. III. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kardiyak Cerrahi Kongresi, Kapadokya-Nevşehir, 3-6 Mayıs 2001
 2. En iyi poster 2.’lik ödülü. VI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji Kongresi, Kayseri, 27-29 Eylül 2001
 3.  En iyi poster 2.’lik ödülü. XI. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 14 - 17 Eylül 2006, Rixos Otel, Konya.
 4. Mansiyon Ödülü. XIII. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 17 - 21 Kasım 2009, The Marmara Otel, Antalya.
 5. Poster birincilik ödülü. 46. Türk Pediatri Kongresi. 18-22 Mayıs 2010 Sheraton Otel,Çeşme.
 6. Sözel Bildiri birincilik ödülü. 15. Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 20-23 Kasım 2011, Kaya Termal Otel, İzmir.
 7. Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology ” dergisi 2010-2011 yılları arasında yayınlanan makaleler içinde en iyi makale  3.lük  ödülü
 8. Türk Pediatri Kurumu Bedrettin Tümay Ödülü, Türk Pediatri Kurumu, 2013
 9. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Milli Pediatri Derneği, 2015
 10. Yayın Teşvik İkincilik Ödülü, Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 2015
 11. Poster İkincilik Ödülü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, 2015
 12. Sözel Bildiri Birincilik Ödülü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği, 2015
 13. Sözel Bildiri 3.lük ödülü, Milli Pediatri Kongresi, 2017
 14. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi Sözel Bildiri ikincilik ödülü, 2018.
 15. Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi Poster ikincilik ödülü, 2018.
 16. İzmir Tepecik EAH Bilimsel Birincilik Ödülü, 2019.

Ulusal ve Uluslararası Projeler

 1. Eficacy and safety of Somatotropin in SHOX Deficient children with Turner Syndrome”, protocol number B9R-MC-GDFN., Proje Yardımcısı,2001.
 2. Büyüme hormonu eksikliği olan çocuklarda iki somatotropin  ile 12 aylık tedavinin etkinlik ve güvenliğinin  kıyaslanması için çift kör, merkezi, randomize,  iki- kollu, paralel kontrollü faz III çalışma, Proje Yardımcısı,2002.
 3. “Dişi Wistar Sıçanlarda Çevresel Elektrik Alanının Pubertal gelişim ve Diğer Endokrin Fonksiyonlara Etkisinin Araştırılması” Proje No:10052-M-05, Proje Yöneticisi,2005. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.
 4. “İzole Büyüme Hormonu Eksikliği Sendromlu Çocukların Genetik Karakterizasyonu” Tubitak, Projede Araştırmacı, SBAG-HD-282 (107S442), 2008.
 5. “Kablosuz Haberleşme Cihazlarına Prenatal ve Postnatal Uzun Süreli Maruziyetin Dişi Wistar Ratlarda Büyüme ve Pubertal Gelişim Üzerine Etkileri” Proje No:1961-TU-09, Proje Yöneticisi, 2010. Süleyman Demirel Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi.
 6. “İzole Büyüme Hormonu Sendromlu Eksikliği Olan Çocuklarda Büyüme hormonu Serbest Bırakma Reseptörü Geni Mutasyon Taraması” Tubitak, Projede Araştırmacı, 1128368, 2012.
 7. Çocukluk Çağı Diyabetik Ketoasidozuna Bağlı Subklinik Beyin Ödemini Öngörmede Serum S100B, Nöron Spesifik Enolaz ve Gliyal Fibriler Asidik Proteinin Klinik Önemi. Araştırmacı DEÜ, BAP. 2013
 8. Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi BAP proje yöneticisi. Konstipasyonlu çocuklarda Gastroözofageal reflünün tedavi öncesi ve tedavi sonrası değerlendirilmesi (2014)
 9. Tip 1 Diyabetes Mellituslu Çoçuklarda Kan Şekeri Değişikliklerinin EEG Üzerine Etkileri. Araştırmacı. İKÇÜ BAP. 2014
 10. Evaluation of diagnosis treatment and prognosis of Pediatric Cushing’xxs Syndrome.Yürütücü. Çocuk Endokrin ve Diyabet Derneği,
 11. Obez Çocuklarda Subklinik Hipotiroidi İle İyot Eksikliği Serum Leptin Düzeyleri Vücut Yağ Dağılımı Ve Metabolik Parametreler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. . Yürütücü, İKÇÜ, BAP,
 12. Konstipasyonlu Çoçuklarda Gastroözofageal Reflünün Ph Metre ile Değerlendirilmesi. Yürütücü, İKÇÜ, BAP,
 13. Obez çocuklarda oksitosinreseptör gen varyantlarının (Rs53576 ve Rs2254298) ve serum oksitosindüzeyinin metabolik parametreler, yeme davranışı ve psikiatrik semptomlar ile ilişkisi. Araştırmacı, TÜBİTAK,
 14. Polikistik over Senromlu adölesanlarda serum Mots-C düzetyinin ve Mots-C gen polimorfizmi “Rs111033358’in değerlendirilmesi. Araştırmacı, TÜBİTAK,

Kitap Bölümleri

 1. Talasemi ve Hemoglobinopatilerde Endokrin Komplikasyonlar ve Tedavisi”, Talasemi federasyonu Talasemi ve Hemoglobinopatiler Tanı ve Tedavi, Retba Matbaa ltd, Antalya, 2007.
 2. Temel Pediatri. Editörler: Enver Hasanoğlu, Ruhan Düşünsel, Aysun Bideci. Güneş Kitabevleri, Ayrıntı Basımevi, 2010, Ankara.
 3. Yenidoğanın meme problemleri. Yenidoğanın Endokrin Endokrin Hastalıklarıı. Güneş Tıp Kitabevi, 2011.
 4. Rudolf Pediatri, Adrenal Yetmezlik, 2012.
 5. İnmemiş testis. Çocuk Endokrinoloji, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013.
 6. Çocuklarda Acil Endokrin Hastalıklar, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013.
 7. Çocuk Endokrinolojisi, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2013.
 8. Kalsiyum ve Kemik Metabolizmasının hastalıkları. Klinik Pediatrik Endokrinoloji, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
 9. Endokrin Neoplazi. Klinik Pediatrik Endokrinoloji, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
 10. Pediyatrik Endokrinolojide Normal Değerler ve Testler. Klinik Pediatrik Endokrinoloji, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, 2014.
 11. Normal Pubertal Gelişim.Temel Pediatrik Endokrinoloji, Akademi Yayınevi, 2015. ISBN:978-605-5013-44-8
 12. Erken Puberte. Temel Pediatrik Endokrinoloji, Akademi Yayınevi, 2015. ISBN:978-605-5013-44-8
 13. Testiküler Regresyon Sendrom. Cinsiyet Gelişim Bozuklukları, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2015. ISBN:978-605-335-165-8
 14. Adölesanda Büyüme Bozuklukları.Adölesanda Büyüme ve Puberte. Cinius Yayınları. Ankara, 2015. ISBN: 978-605-323-456-2
 15. Türkiye Klinikleri Çocuk Çağı Obezitesi Özel Sayısı. Editör. 2015 - Cilt 11 Sayı 3.
 16. Çocukluk Dönemi Tiroid Hastalıklarında Tanı ve Tedavi. Pediatrinin Esasları. İstanbul Medikal Sağlık ve Yayıncılık Hizmetleri Tic.Ltd. Şti., 2016.